Geoconda Arguello Kline

Secretary-Treasurer

Si Geoconda Arguello Kline ay nagsisilbi bilang Secretary-Treasurer ng Unyon ng mga Manggagawa ng Culinary, Lokal 226.

Ipinanganak sa Managua, Nicaragua, si Geoconda ay dumating sa Estados Unidos noong 1979 at lumipat sa Las Vegas noong 1983, kung saan siya ay nagtrabaho sa Fitzgerald Hotel bilang katulong sa Kwarto ng mga Bisita.  Siya ay naging bahagi ng kawani ng Unyon ng Culinary noong 1990.

Si Geoconda Arguello Kline ay nagsisilbi bilang Bise-Presidente ng Union Pang- Pandaigdigan ng MAGKAISA DITO.  Siya ay isang Tagapangalaga ng Pondo ng Kalusugan at Kagalingan ng MAGKAISA DITO at ng Pondo ng Pensyon ng Culinary at mga Bartender sa Southern Nevada.  Siya ay isang Miyembro ng Lupon ng Culinary Academy ng Las Vegas at ang Proyekto Upang maging Mamamayan.

Kumunekta