Ted Pappageorge

President

Ted Pappageorge bilang Presidente para sa Unyon ng mga Manggagawa ng Unyon, Lokal 226. 

Si Ted ay isang katutubo ng Las Vegas at isang kasapi ng unyon simula noong 1983.  Si Ted ay nagsimula ang karera sa unyon habang nagtatrabaho sa ilang hotel sa gitna ng lunsod at kalaunan ay nakakuha ng trabaho bilang isang Bartender sa Downtown Horseshoe Club.

Gumanap siya ng isang pangunahing papel sa welga sa Horseshoe na nagsimula noong 1990.  Si Ted ay nagsilbi bilang Pinuno ng Lupon sa Kontrata at Kapitan ng Nagpipiket.  Pagkatapos ng welga, siya naging bahagi ng   kawani ng Unyon ng Kulinary noong 1991.

Pinangasiwaan niya ang mga iba't ibang posisyon sa loob ng maraming taon at ang pinaka-huli ay bilang Director ng mga Kawani ng Lokal 226.  Si Ted ay nakipag-negosasyon ng maraming kontrata sa loob ng huling 10 taon at nagsisilbi bilang isa sa mga Tagapangalaga ng Programa sa Samahan ng Pabahay sa Unyon ng Culinary at mga Bartender.

Kumunekta