ANG IYONG KONTRATA

Ang iyong Kontrata at mga Karapatan sa Trabaho!

Tayo na po sa Sulok ng Kontrata ng Unyon ng Culinary.  Ang aming layunin ay upang ipabatid sa iyo ang ilang mga pangunahi’ng mga karapatan na karapat-dapat ka bilang isang miyembro ng Unyon. I-klik ang anumang paksa sa ibaba na interesado ka upang iyo’ng mapag-alaman.  Para sa partikular na mga katanungan, mangyaring tumawag po lamang sa Unyon sa (702) 385-2131 upang makipag-usap sa iyong tagapag-ayos o espesyalista sa karaingan.

Kumunekta