Ang mga Manggagawa ng Unyon ng Culinary Lokal 226 ay isa sa pinakamabilis na lumalaki’ng pribadong sektor ng mga lokal na unyon sa Estados Unidos.  Ang mga kasapi ay umakyat mula 18,000 manggagawa ng unyon noong 1987 hanggang sa humigit-kumulang na 60,000 mga miyembro sa kasalukuyan.  Ang Culinary 226 ay kumakatawan sa mas marami’ng mga miyembro kaysa sa iba pang mga unyon sa Nevada.

Ang mga miyembro ng unyon ay nagtatrabaho sa kapaligiran ng Strip ng Las Vegas ganoon din sa gitna ng lungsod ng Las Vegas.  Ang mga miyembro ng Culinary ay nagtatrabaho din sa pagseserbisyo sa outlet ng mga pagkain sa Pambansang Paliparan ng McCarran at Valley Hospital, pang-industriya’ng labahan sa buong lambak ng Las Vegas, at mga kasino sa Reno.  Ang mga Miyembro ng Unyon ng Culinary ay nagtatrabaho sa malawak na uri ng mga trabaho, kabilang ang mga cocktail, departamento ng kampanilya, manggagawa sa kusina, taga-luto, tagapangalaga ng bahay, portero, at marami pa.

Ang mga miyembro ng Culinary 226 ay patuloy na lumalaban para sa libre’ng pangangalaga sa kalusugan, isang matatag na pagreretiro, pagmamay-ari ng bahay at pagpapadala ng kanilang mga anak sa kolehiyo. Ang Unyon ay nananatiling matatag na may isang lumalagong bilang ng mga miyembro at libo-libong aktibong mga miyembro ng unyon.

Basahin pa ang iba tungkol sa mga benepisyo ng miyembro at mga serbisyo.

Kumunekta