Las Vegas

Unyon Ng Mga Manggagawa Ng Culinary Lokal 226
1630 S. Commerce Street
Las Vegas, NV 89102
Telepono (702) 385-2131
Fax (702) 384-0845
online@culinaryunion226.org

MGA ORAS

Lunes 8:00 n.u. hanggang 3:00 n.h.
Martes - Biyernes 8:00 n.u. hanggang 4:00 n.h.

PAG-PAPALIWANAG SA MGA BAGO’NG MIYEMBRO

Lunes 8:00 n.u. hanggang 2:30 n.h.
Martes - Biyernes 8:00 n.u. hanggang 3:30 n.h.

Kung mayroon kang mga katanungan o problema tumawag sa (702) 385-2131 at ikaw ay ikokoneta sa iyong Kinatawan ng Unyon o iba pang angkop na kawani ng Unyon.

Para sa mga katanungan tungkol sa pamamahayag, tumawag sa 702-386-5279


Reno

Unyon Ng Mga Manggagawa Ng Culinary Lokal 226
1135 Terminal Way
Suite 100
Reno, NV 89502
Telepono (775) 689-8670

MGA ORAS

Lunes - Biyernes 8:00 n.u. hanggang 5:00 n.h.

Kumunekta