Ang Culinary Academy ng Las Vegas ay nag-aalok ng mga klase para sa mga bagong tauhan at manggagawa. Nagtatampok ng 11,000 kuwardado’ng piye na kagamita’ng pang- kusina, ang Academy ay nag-aalok ng harapa’ng karanasan sa mga naghahanap ng karera sa pagseserbisyo ng pagkain at paghahanda ng pagkain. Mayroon ding mga kurso sa pagsasanay at mga kagamitan para sa mga naghahanap ng trabaho bilang Guest Room Attendants. Ang Academy ay pinangangasiwaan bilang isang pinagsugpong na samahan sa pamamagitan ng Culinary Union at 24 na casino at mga ari-ariang bakasyunan.


Matatagpuan:
710 W. Lake Mead Blvd
Las Vegas, NV
(702) 924-2195
Bumisita Dito >


Mga Oras:
Lunes - Biyernes 8n.u. – 5n.h.
Sabado 9n.u. – 5n.h.

Kumunekta