·  Associated Press, New York Times   ·   Link to Article

98 ang Inaresto sa Protesta ng Unyon Doon sa Strip ng Las Vegas

Las Vegas (AP) – Dagsa ang mga manggagawa’ng humarang sa trapiko sa Las Vegas Strip noong Miyerkules sa isang demonstrasyon laban sa kasino ng Cosmopolitan na nagwakas sa pagkadakip ng halos mga 100 nagpo-protesta.

Ang mga turista ay nanood mula sa isang tulay sa tapat ng Las Vegas Boulevard habang ang mga manggagawa na may suot na pulang kamiseta ng unyon ay isa-isang isinakay ng mga pulis sa isang puti’ng bus ng pulis.

Inaresto ng mga pulis ang 98 na nagpo-protesta, ayon kay Kapitan Todd Fasulo ng Metro Police.  Ang mga manggagawa ay umawit ng "Kung hindi namin makukuha ang kontrata, hindi mo makukuha ang kapayapaan," habang sila ay naghihintay na dalhin sa malayo.

Ang pinakamalaki at pinaka-makapangyariha’ng unyon ng Las Vegas ay dalawang taon nang nakikipag-usap tungkol sa kontrata sa Deutche Bank na siyang may-ari ng  Cosmopolitan Las Vegas.

Bandang una ng taong ito, ang unyon na may 54,000 na miyembro ay nagsagawa ng dalawang tig-isang-araw na pag-pipiket sa labas ng kasino, na naroon sa isang mataong sulok sa gitna ng koridor ng mga turista.  Ito ang una’ng pag-pipiket ng mga Manggagawa ng Culinary Lokal 226 sa Strip mula noong 2003.

Ang aksiyon noong Miyerkules ay ang unang pagkakataon na ang mga miyembro ng unyon ay gumawa ng sibil na pagsuway, ang pantaktika’ng paggamit ng hindi bayolente’ng pagsuway sa batas, sa labas ng may unyon na kasino sa mahigit na dalawang dekada, ayon sa taga-pagsalita ng unyon na si Yvanna Cancela.

 

 

 

Sinabi ni Amy Rossetti, ang taga-pagsalita ng Cosmopolitan na ang taga-pamahala ay patuloy na nakikipag-ayos sa mga manggagawa upang "makahanap ng patas na kasunduan."   Idinagdag niya na ang unyon ay nakikipag-usap sa taga-pamahala ng kasino, at hindi direkta sa Deutsche Bank.

Isinara ng mga nagpo-protesta sa oras na masikip ang trapiko ng mahigit sa isang oras ang magkabila’ng direksyon sa bloke na kinatatayuan din ng Bellagio, Aria at Kasino ng Planet Hollywood. Tinantya ni Cancela na umabot sa 1,500 ang mga tao.

Ilang sandali bago itinali ng isang pantali’ng zip ang kanyang mga kamay, sinabi ni Janet Hill na siya ay nagpasya na mag-paaresto upang magpadala sa mga taga-pamahala ng isang mensahe.

 “Kailangan nila’ng bigyan ng kontrata ang mga manggagawa dito, ito ay nakakaapekto sa aming lahat," sinabi ni Hill, isang portero sa Kasino ng Flamingo sa may ibaba ng Strip.

Ang mga negosasyon sa kontrata ay magbubukas para sa karamihan ng iba pang mga kasino sa Strip sa Abril.

Ang pakikipag-usap sa Cosmopolitan ay nabimbin sa isang hanay ng mga isyu, kabilang ang mga sahod, pangangalaga ng kalusugan at seguridad sa trabaho, ayon kay Cancela.

Ang 2-taon gulang na Cosmopolitan ay itinayo ng mga imbestor ng bangko na German matapos na ang kanyang orihinal na mga nagtatayo ay pumalya.  Ito ay isa lamang maliit na bilang ng mga walang-unyon na kasino sa Strip, kasama ang Venetian, Hotel at Kasino ng Hard Rock, at ang Palms.

Ang mga miyembro ng Culinary Union ay nakakatanggap ng libreng pangangalaga ng kalusugan at binabayaran ng mataas-taas na suweldo.  Ang mga taong-bahay sa karamihan sa mga hotel sa Strip ay nagsisimula sa $16 isang oras at tumatanggap ng pensiyon.

Ang karamihan sa mga manggagawa na nagseserbisyo sa Cosmopolitan ay pumirma sa isang kard noong 2010 na nagsasabi’ng nais nila ng representasyon.

Noong Miyerkules, sinabi ng mga nag-protesta na sila ay nag-aalala na ang Deutsche Bank ay nag-aantala dahil nais nito na ipagbili ang kasino at hindi gusto’ng pasanin ang kontrata ng unyon.

 

 

Karamihan sa mga turista ay nilampasan ang mga demonstrador nang walang pag-sira sa kanilang mga pag-hakbang.  Ang isang mag-asawa ay bumalik ng sila ay kantiyawan ng isang nagpo-protesta ng ang mga ito ay sa tumawid sa linya ng piket.

May ilang bisita na nagsabi na sila ay nainis dahil sa abala.  Ngunit may mga ilang pumalakpak sa mga manggagawa habang sila ay nagmamartsa sa kanilang asul, berde at itim na uniporme ng kasino.  May mga ilan din na nakisali.

Si James Lewis, taga-Australia, ay kinuhanan ng isang larawan ng kanyang sarili na may hawak na isang senyales na mababasa’ng, "Walang Katarungan, Walang Kapayapaan."

"Ako ay nagulat dahil hindi ko alam na ito ay isang isyu dito," sinabi ni Lewis, na nandirito para sa pagdiriwang ng ika- 40 kaarawan ng kaibigan. "Nanggaling ako  mula sa isang lugar kung saan ang pangangalaga ng kalusugan ay libre, kaya ito ay isang bagay na talaga’ng hindi ko alam."

Si Paulina Corona ay dumating sa protesta na suot ang kulay lupa’ng uniporme bilang isang taong-bahay sa hotel-kasino ng Mirage.  Sinabi niya’ng ang demonstrasyon ay mahalaga dahil ang nagdadamaya’ng suporta ay gumagawa ng lakas.

"Ito ay isang unyon, at magkakasama tayo’ng lahat dito.  Kapag may mga problema sa Mirage, ang lahat ay nagpupunta doon," ang sabi niya.

Sinabi ni Corona, 58, na bilang isang nakaligtas sa kanser ay nag-aalala siya na ang taga-pamahala ay maaaring ipabalikat sa mga manggagawa ang marami’ng gastos sa pangangalaga ng kalusugan.

"Araw-araw, sinubukan nilang magtanong ng marami pang mga bagay," ang sabi niya.

More Mga Balita

Kumunekta