Martsa Para Sa Sitisensip

Sumama sa ating pag-tutulungan para sa komprehensibong reporma sa imigrasyon!

 

Ang ating koalisyon ng paggawa, mga samahan ng komunidad, at mga lider ng pananampalataya ay nagsama-sama bilang suporta sa tatlong mga pangunahing prinsipyo:


1) Isang landas patungo sa Sitisensip para sa mga nagmimithi’ng

    maging Mamamayan ng Amerika.
2) Pagpapanatili’ng magkakasama ang ating mga pamilya  
3) Pagtatanggol sa mga karapatan sa trabaho at pagpapabuti ng

    mga pamantayan sa lugar ng trabaho para sa lahat ng mga

    manggagawa.

Ang mga taga- Nevada ay sumusuporta sa reporma sa imigrasyon, at NGAYON ang panahon upang ipasa ng kongreso ang komprehensibong reporma sa imigrasyon.  Samahan Kami!

Kung nais mo’ng mag-martsa kasama ng Unyon ng Culinary magsuot ng pula’ng kamiseta!

More Mga Balita

Kumunekta