Kasaysayan

Ang mga Manggagawa ng Unyon Culinary Lokal 226 ay isa sa pinakamabilis na lumalaki’ng pribadong sektor ng mga lokal na unyon sa Estados Unidos.  Ang mga kasapi ay umakyat mula sa 18,000 manggagawa ng unyon noong 1987 sa humigit-kumulang 60,000 na mga miyembro sa kasalukuyan.  Ang Culinary 226 ay kumakatawan sa mas marami’ng mga miyembro kaysa sa iba pang mga unyon sa Nevada.

Binuo noong 1935, ang Unyon ng Culinary 226 ay nangunguna sa laban para sa disenteng suweldo, mahusay na kondisyon sa trabaho, seguro ng pamilya para sa kalusugan at sigurado’ng pension.  Ang Culinary 226 ay kumakatawan sa mga manggagawa sa industriya ng mabuting pakikitungo, kabilang ang mga hotel, mga kasino, mga paliparan, mga serbisyo sa pagkain, mga restawran at mga serbisyo sa paglalaba.

Noong 1960s at 1970s, ang mga manggagawa sa Las Vegas ay nakaranas mismo ng mabilis na pagbabago sa lugar ng trabaho ng ang mga korporasyon ay magsimulang pumasok sa industriya ng kasino, na dati ay pinapangibabawan lamang ng mga pamilya na nagmamay-ari ng kumpanya.

Noong 1984, ang pagtanggi ng mga Kasino na makipag-kasundo para sa mas maayos na sakop ng seguro para sa kalusugan ay humantong sa isang welga ng 18,000 mga manggagawa ng unyon sa buong syudad.  Bagaman at ang Unyon ang naka-pangyari sa welga at nanalo ng mas mahusay na sakop pang kalusugan (ang Plano’ng Pang-kalusugan ng Culinary na mayroon ang mga miyembro ng union sa ngayon) ito ay isang tawag pang-gising para sa mga miyembro ng Lokal 226.

Ang mga sumunod na taon sa welga noong 1984 ay mga panahon upang muling itayo ang Unyon.  Ang Culinary 226  ay lumaban upang mas mapabuti ang mga umiiral na kontrata at ayusin ang mga bagong kasino habang nagbubukas.  Noong panahon ng 1990s, ang Unyon ay sumabay sa biglang paglakas ng Las Vegas.  Mula ng magbukas ng Mirage noong 1989 (ang unang '"Pinaka-malaki’ng bakasyunan" sa Las Vegas) ang Culinary 226 ay bumuo ng higit sa 40,000 bagong manggagawa.

Ang 1990s ay mga panahon din ng magulo’ng mga welga habang ang mga manggagawa naman sa Kasino ng Horsehoe at Frontier ay nakamit ang tagumpay upang pangalagaan ang pamantayan ng pamumuhay ng Unyon.

Ang welga sa Frontier  ay isa sa pinakamahaba sa kasaysayan ng E.U. – tumagal ng mahigit sa anim na taon.  Ang lahat ng mga 550 welgista ay matagumpay na bumalik sa trabaho noong 1998 na may kataasan ng tungkulin sa trabaho at binigyan din ng mga kredito sa serbisyo para sa pensiyon

Sa ngayon, ang mga miyembro ng Culinary 226 ay patuloy na nakikipaglaban para sa lahat ng kanilang mga natamo - libreng pangangalaga ng kalusugan, ang isang matatag na pagreretiro, pagmamay-ari ng bahay at pagpapadala ng kanilang mga anak sa kolehiyo.  Ang Unyon ay nananatiling malakas at lumalago ang  mga miyembro at libu-libo’ng  aktibong mga miyembro ng unyon.

Kumunekta