Pananalapi

Ang Numero ng File ng Unyon ng mga Manggagawa ng Culinary, Lokal 226 sa U.S. Department of Labor ay 027-462. I-download ang ating LM-2s dito:

2010 Form LM-2

2011 Form LM-2

2012 Form LM-2

Kumunekta