Leain Vashon

Vice-President

Si Leain Vashion ay nagsisilbi bilang Bise-Presidente ng Union ng mga Manggagawa ng Culinary, Lokal 226.

Si Leain ay nagtatrabaho ng buo-ang-oras bilang isang Kapitan de Kampanilya sa Paris.  Siya ay isang miyemro ng Unyon ng Culinary sa loob ng 28 taon at tagapangasiwa ng pwesto sa loob ng 9 na taon.  Si Leain ay nagsilbi din sa lupon ng pag-uusap sa huling mga ilang kontrata.

Kumunekta