DATING TAONG-BAHAY, NAHIRANG BILANG KALIHIM-TRESURERA NG PINAKAMALAKING UNYON SA NEVADA

DATING TAONG-BAHAY, NAHIRANG BILANG KALIHIM-TRESURERA NG PINAKAMALAKING UNYON SA NEVADA

Para sa Agarang Pagpapa-labas: 12/11/2012
Kontak sa Medya: Yvanna Cancela, 702-386-5279,

Pupunan ni Geoconda Arguello-Kline ang pinakamataas na tanggapan

Las Vegas – Naghalal ng bagong pamunuan ang mga manggagawa ng Culinary Lokal 226 kasunod ng pag-asenso ni D. Taylor upang pamunuan ang  UNITE HERE.  Si Geoconda Arguello-Kline ang pupuno sa posisyon ni Taylor bilang Kalihim-Tresurera.  Si Geoconda ang unang Latina na nahalal na Presidente ng 226, at ngayon ay magiging unang babae na naging Kalihim-Tresurera.

Sa paglalarawan ng kanyang pagkahalal, sinabi ni Geoconda, "isa’ng malaki’ng karangalan para sa akin ang malagay sa posisyo’ng ito. Ito ay isang testamento ng ating iba't- iba at kamangha-manghang mga kasapi na naglagay sa akin dito. Mayroon din tayong isang bagong mukha kay Yvanna Cancela, ang ating bagong direktor pampulitika, na siyang nangunguna sa arena ng ating unyon.  Isang karangalan ang kumatawan sa ating mga miyembro araw-araw.  Walang duda na mayroon tayo’ng mga hamon sa mga darating na araw, ngunit naniniwala ako na  mapagtatagumpayan natin ang mga ito sa pamamagitan ng pagkilos bilang isang unyon. 

Nilisan ni Geoconda ang Managua, Nicaragua bilang isang pampulitikang takas noong 1979.  Narating niya ang Miami kasama ang kanyang dalawang anak at namasukan ng iba-iba’ng mga trabaho sa pagsisilbi kabilang ang pag-taong-bahay at pagmamaneho ng trak.  Noong 1983, sa mungkahi ng kanyang kapatid na lalaki, siya ay lumipat sa Las Vegas.  Nakakuha si Geoconda ng trabaho bilang isang katulong sa kuwarto ng mga bisita sa Kasino ng Fitzgeralds sa kalagitnaan ng lungsod.  Noong 1989, ang mga may-ari ng otel at mga miyembro ng unyon ay nagkaroon ng isang mahigpit na paglalaban sa kontrata.  Nasundan ito ng mga pagwe-welga sa iba’t-iba’ng mga pag-aari sa gitna ng lungsod.

Noong 1990, si Geoconda ay kinuha bilang isang tagapag-ayos ng unyon.  Isa siya sa mga lider sa linya ng piket sa loob ng anim na taon, apat na buwan, at sampung araw sa Kasino ng Frontier.  Nanalo ang welga ng unyon at nabago ang daan ng pag-aayos sa Las Vegas ng mga sumunod na taon.  Ang kanyang pamumuno at sipag sa trabaho ay kinilala ng mga miyembro at noong 2002; siya ay inihalal na Presidente ng Lokal 226.  Nang taon ding iyon, pinangunahan ni Geoconda ang isang laban sa kalawakan ng buo’ng lungsod upang lumikha ng wika sa kontrata  para sa mga taong-bahay.  Sa kasalukuyan, si Geoconda ay nagsisilbing Bise-Presidente ng UNITE HERE at ito ay isa ring miyembro ng lupon ng Culinary Academy at Citizenship Project.  Isa siya’ng modelo para sa kwento ng tagumpay sa Amerika.

Si Geoconda ay maaaring makapanayam buong araw.

More Mga Balita

Kumunekta