Mga Kontrata ng Unyon Natapos na sa Las Vegas

Para sa Agarang Pagpapa-labas

Hunyo 5, 2013

Yvanna Cancela

ycancela@culinaryunion226.org

702-524-8384

Mga Kontrata sa Strip at Downtown Natapos

Maaapektuhan ang mga Manggagawa at Tagapamahala

Las Vegas, NV - Noong Hunyo 1, 2013, ang mga kontrata ng unyon na sumasakop sa mahigit na 40,000 mga manggagawa sa mabuting pakikitungo ng mga pangunahing kasino sa Strip at Downtown ay natapos. Ang mga Manggagawa ng Unyon ng Culinary Lokal 226 at Unyon ng mga Bartender Lokal 165 na kumakatawan sa mga empleyado, ay nagpadala ng karaniwang palugit sa lahat ng mga kumpanya, ngunit nakatanggap lamang ng may pumirma’ng kasunduan mula sa ilan.

Ito ang unang pagkakataon sa makabago’ng kasaysayan ng unyon na ang pinagtatrabahuhan ay hindi sumang-ayon sa isang palugit sa panahon ng mga pag-uusap. Ang huling kumpanya na hindi sumang-ayon sa isang palugit ay ang Frontier Casino. Nang lumaon, ang hindi pagkakaunawaan sa kontrata ay nagresulta sa anim na taon, apat na buwan, at sampung araw na welga.

Nang tanungin upang ilarawan kung paano ang kasalukuyang pag-uusap kumpara sa mga nakaraan, sinabi ni Mike Tirabassi, isang tagapagsilbi ng pagkain sa Treasure Island, "Sa mga nakaraa’ng pag-uusap, kami ay nakipag-kaisa sa mga kumpanya upang makabuo ng patas na kasunduan. Habang nahahango tayo sa mahirap na pamumuhay, nais kong panatilihin ang kilos na pa-sulong sa halip na pa-urong."

Sa kasalukuyan, siyam na casino ang hindi pa pumipirma sa palugit ng kontrata sa mga unyon.  Ang mga ito ay ang Tropicana, Riviera, Treasure Island, El Cortez, Main Street Station, Fremont, Binion’s, Plaza, at Las Vegas Club.

Si Maria Mares, isang tagapangalaga ng bahay sa Riviera, ay nagsabi, "Nang magsimula ako’ng maunawaan ng husto ang mga unyon at kung saan nanggagaling ang aking mga benepisyo, noon ako nagpasya upang maging kasangkot.  Kapag naunawaan mo na may ibang tao na nakipaglaban para sa kung ano ang mayroon ka, alam mo na dapat kang tumayo.  Ito ang aking unang pakikipag-uusap kasama ng unyon.  Ako ay nag-aalala sa aking kumpanya na hindi pumipirma sa palugit, ngunit ako ay nagtitiwala na lahat tayo ay tatayo’ng magkakasama at mananalo ng isang patas na kontrata. "

Ang mga manggagawa ay magsasagawa ng isang demonstrasyon sa Strip sa Hunyo 14.

Ang Unyon ng mga Manggagawa ng Culinary ay isa sa pinakamalaki at pinakamabilis na lumagong lokal na unyon sa bansa.  Ang karamihan sa 55,000 mga miyembro ng unyon ay nagtatrabaho sa mga kasino ng sikat sa buo’ng mundo’ng  Strip ng Las Vegas at sa Downtown ng lungsod.   

Sila ay nagtatrabaho din sa pagseserbisyo sa outlet ng mga pagkain sa Pambansang Paliparan ng McCarran at pang-industriya’ng labahan sa buong lambak ng Las Vegas.  Ang mga Miyembro ng Unyon ng Culinary  ay nagtatrabaho sa malawak na uri ng mga trabaho, kabilang ang mga cocktail, kampanilya, manggagawa sa kusina, taga-luto,tagapagsilbi ng pagkain, tagapangalaga ng bahay, portero, at marami pa.

Ang mga miyembro ng Culinary 226 ay patuloy na lumalaban para sa kalidad at abot-kayang pangangalaga ng kalusugan, ang isang matibay na pagreretiro, pagmamay-ari ng bahay at pagpapadala ng kanilang mga anak sa kolehiyo. Ang Unyon ay nananatiling matatag na may isang lumalagong bilang ng mga miyembro at libo-libong  aktibong mga miyembro ng unyon.

More Mga Balita

Kumunekta